Політика ufg-bank, щодо організації обробки та забезпечення безпеки персональних даних

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі-Політика) встановлює правила використання персональної інформації, одержуваної від користувачів сайту (далі –користувачі) адміністратором сайту zaimitut.com.ua (далі – компанія). Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх користувачів сайту. Всі терміни і визначення, що зустрічаються в тексті політики тлумачаться відповідно до чинного законодавства України

Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці.

Використання сайту означає вираження Користувачем беззастережної згоди з політикою і зазначеними умовами обробки інформації. Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо Користувач не згоден з умовами Політики.

1. Персональна інформація Користувачів, яку обробляє компанія.

1.1 Сайт збирає, отримує доступ і використовує в зазначених Політикою цілях персональні дані користувачів, технічну та іншу інформацію, пов’язану з користувачами.

1.2. Технічна інформація не є персональними даними. Компанія використовує файли cookies, які дозволяють ідентифікувати користувача. Файли cookies-це текстові файли, доступні компанії, для обробки інформації про активність користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач і про час, який користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в налаштуваннях браузера.

1.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається компанії в процесі використання сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

1.4. Компанія також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб’єктом персональних даних або підлягають опублікуванню або обов’язковому розкриттю відповідно до Закону.

1.6. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію про себе і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів.

2.1. Головна мета компанії при зборі персональних даних – надання інформаційних, консультаційних послуг користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що компанія також може використовувати їх персональні дані для:

  • ідентифікації сторони в рамках послуг, що надаються; надання послуг і клієнтської підтримки за запитом користувачів;
  • поліпшення якості послуг, зручності їх використання, розробка і розвиток сайту, усунення технічних неполадок або проблем з безпекою;
  • аналіз для розширення і вдосконалення послуг, інформаційного наповнення і реклами послуг;
  • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

2.2. Компанія використовує технічну інформацію знеособлено з метою, зазначених у пункті

2.1. 3. Умови і способи обробки персональної інформації Користувачів і її передачі третім особам.

3.1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом використання сайту.

3.2. Обробка персональних даних Користувача означає Збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), Витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.

3.3. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.4. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

  • користувач висловив згоду на такі дії;
  • Передача необхідна для використання Користувачем певної послуги сайту або для виконання певного договору або угоди з користувачем;
  • Передача уповноваженим органам державної влади України з підстав і в порядку, встановленим законодавством України;
  • з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови договорів і угод з компанією, справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних послуг;
  • В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням компанії.

4. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача.

4.1. Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Вирішення спорів.

5.1. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульованих цією Політикою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права.

5.2. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів є обов’язковим.

6. Додаткові умови

6.1. Компанія має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

6.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

6.3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.